Gebruiksvriendelijk filteren
binnen de autobranche

Een chatbot die aan de hand van vragen je zoekopdracht
verfijnt en de user experience verbeterd.

Lees meer

Our challenge

"Creëer een feature/oplossing die waarde bijdraagt aan Marktplaats,
dit kan een stap vooruit zijn vanuit gebruiker, design of business perspectief."

Discovery fase

Gedurende de onderzoeksfase zijn we er achter gekomen dat gebruikers binnen de autobranche van Marktplaats tot veel problemen stuiten. Door middel van deskresearch, interviews, vragenlijsten, empathy maps, user journey’s en observaties hebben we inzichten gegenereerd die het startpunt zijn geweest voor de conceptfase.

Ideation fase

Vanuit de inzichten zijn we na het brainstormen uitgekomen op drie verschillende concepten. Deze concepten proberen ieders een of meerdere problemen op te lossen. Het concept die het meest innovatief is en waarde toevoegt voor Marktplaats en zijn gebruikers, is gekozen.

De chatbot

Marcus de chatbot maakt het mogelijk om jouw droomauto te vinden tussen de duizenden advertenties. Door de persoonlijke vragen probeert hij op een laagdrempelige manier jouw wensen en behoeften te achterhalen. Staat de perfecte match er niet tussen? Geen paniek! Zet je notificaties aan en wees er als eerste bij wanneer die geweldige auto online komt.

Low-Fidelity Prototype

Om ons concept beleefbaar te maken, is er een Lo-Fi prototype ontwikkeld vanuit schetsen. Deze is gestest met een aantal gebruikers.

High-Fidelity Prototype

Vanuit de test die is uitgevoerd zijn er enkele verbeterpunten doorgevoerd in de High Fidelity Prototype.

Test het prototype

High-Fidelity Prototype 2.0

Ook is er een tweede prototype technisch gerealiseerd met de functionaliteit van een echte chatbot. door de uitgebreide decision tree gaat hij met jou de conversatie aan.

Test het prototype

Case video

Bedankt aan iedereen die ons heeft meegeholpen met dit project!

Hike One - Hogeschool Rotterdam - Bruce Moerdijman - Jasper Schelling - Antoine Hogenboom